FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:50, ngày 24 tháng 1 năm 2020Kuroneko6558 (tường | đóng góp)‎ . . (14.750 byte) (+14.750)‎ . . (Created page with "=='''Mở Đầu'''== Nghĩ đến chuyện đó thì Takeru không có nhiều kinh nghiệm về trầm cảm. Hay nói đúng ra thì cậu luôn hồi phục lại ngay ...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.