FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 05:00, ngày 22 tháng 9 năm 201914.169.192.40 (tường)‎ . . (202 byte) (+202)‎ . . (Created page with "có vẻ như tác giả mới add thêm 1 chap ngoại truyện mới để quảng cáo cho WN mới của họ, bạn trans có tính dịch tiếp ko? (nếu ko chắc mì...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.