FANDOM


Trước đây mình từng hỏi admin DC Super và bạn ấy bảo là có thể dẫn link qua. Mình không thích dùng giao diện sonako cho lắm nên quyết định sẽ không đăng lên sonako mà chuyển qua valvrare. Trước giờ mình cũng không hề có ý đăng pj này lên sonako, tuy nhiên thời gian gần đây đột nhiên có nhiều thắc mắc của các bạn hay đọc trên sonako, nên mình nghĩ sẽ cố gắng đăng lên đây để thống nhất và tránh việc có người không biết, lại dịch lại thì phí công họ. 

Vì ít tương tác với sonako nên mình chưa nắm rõ nội quy, việc dẫn link này chủ yếu là do quá LƯỜI nên mới làm vậy. Cho mình gửi lời xin lỗi đến bạn. Lần sau việc này chắc chắn không tái diễn, mong bạn thứ lỗi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.