FANDOM


MurakamiAvianHope đã viết: Klq nhưng về sau nếu Gotou thành ra như con Mami bên bộ bạn gái thuê thì xđ bộ này đến 40% là drop nhé :)
~ MurakamiAvianHope


Ớ kìa điên à, điểm nhấn nằm ở JK nhặt cơ mà <(")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.