FANDOM


(Created page with "Đọc tóm tắt có vẻ triển vọng đấy, Robo-sâm không phiền nếu em cân team chứ?")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Đọc tóm tắt có vẻ triển vọng đấy, Robo-sâm không phiền nếu em cân team chứ?
+
Đọc tóm tắt có vẻ triển vọng đấy, Robo-sama không phiền nếu em cân team chứ?

Bản hiện tại lúc 14:01, ngày 31 tháng 7 năm 2017

Đọc tóm tắt có vẻ triển vọng đấy, Robo-sama không phiền nếu em cân team chứ?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.