FANDOM


(Created page with "Please trans more chapters, please please, pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~~~ Copy cái này khoảng 200 lần, gửi vào hòm mail của bác ý khoảng... vài ngàn lần ...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Please trans more chapters, please please, pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee[[User:Liaruu|Liaruu]] ([[User talk:Liaruu|talk]])
+
Please trans more chapters, please please, pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee<nowiki>~~~</nowiki>
   
 
Copy cái này khoảng 200 lần, gửi vào hòm mail của bác ý khoảng... vài ngàn lần là thành công ngay {{=|pacman}}
 
Copy cái này khoảng 200 lần, gửi vào hòm mail của bác ý khoảng... vài ngàn lần là thành công ngay {{=|pacman}}

Bản hiện tại lúc 13:14, ngày 6 tháng 7 năm 2017

Please trans more chapters, please please, pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~~~

Copy cái này khoảng 200 lần, gửi vào hòm mail của bác ý khoảng... vài ngàn lần là thành công ngay Pacman_emoticon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.