FANDOM


Chủ PJ này bên hako đã thương lượng với nxb cho phép họ tiếp tục dịch, miễn là không cop y xì của hàng xb. Chưa kể, hai PJ riêng biệt không thể sáp nhập lại được, vì nếu bên đây lấy v9c6 rồi dịch tiếp chẳng khác gì chen ngang vào, vì bên kia có nói là sẽ ngừng khi dịch xong v9c6 đâu.

Chưa hết, bên kia "dịch" là edit convert, đây dịch là những dịch giả biết tiếng Nhật dịch, sẽ có sự thay đổi về chất lượng nếu sáp nhập lại.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.