FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 12:51, ngày 1 tháng 8 năm 2018Avianhope (tường | đóng góp)‎ . . (232 byte) (+232)‎ . . (Created page with "{{quote|text=Dai ca superman đã viết: Thực ra thì cậu cho vào ref cũng được mà, cần gì xóa đâu |author=Dai ca superman}} Theo mình thấy chèn vào r...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.