FANDOM


(Created page with "{{quote|text=Clalisdustart đã viết: Thank mấy bác! Giờ đọc được rồi....|author=Clalisdustart}} Vỗ tay cho Anh Duy nào *clap clap*")
 
 
Dòng 4: Dòng 4:
   
   
Vỗ tay cho Anh Duy nào *clap clap*
+
Vỗ tay cho Anh Duy nhà ta nào *clap clap*

Bản hiện tại lúc 10:46, ngày 2 tháng 11 năm 2019

Clalisdustart đã viết: Thank mấy bác! Giờ đọc được rồi....
~ Clalisdustart
Vỗ tay cho Anh Duy nhà ta nào *clap clap*

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.