FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 11:13, ngày 26 tháng 10 năm 2019Medassin (tường | đóng góp)‎ . . (168 byte) (+168)‎ . . (Created page with "Nói chung tình hình thế này. BỘ CUỐI. Ai cũng mún làm để kỉ niệm. Mỗi người 1 chương. Phần ai xong thì người đó đăng. Vây đó =))")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.