FANDOM


SivHD ft MaRin đã viết: Chộ ôi, hiện hồn lên trả lời cho mềnh luôn :3 :3 nhớ quá :3 giờ sao rồi, học hành ổn chứ?
~ SivHD ft MaRin


Cũng tà tà thôi cậu ạ :v

Chẳng là đang trong kì nghỉ trước thi nên cũng rảnh rỗi được chút, vào thì thấy cậu hỏi nên tiện đường rep luôn =))) Lâu không vào giờ thấy vắng vl luôn á =))

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.