FANDOM


Hoshiya Hana đã viết: nên dịch ta- con chứ ta-ngươi nghe sai quá =))) dù gì cũng là sư phụ đệ tử. cụ - cháu, cùng số phận nữa 
~ Hoshiya Hana


Hì... hai người này hiện giờ là hai phe thù địch nên để xưng hô như vậy chứ ta-con thì tình cảm quá.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.