FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:38, ngày 4 tháng 5 năm 2016Nhocnobingox (tường | đóng góp)‎ . . (222 byte) (+222)‎ . . (Created page with "{{quote|text=Lord Voldermord đã viết: mà khiên mạnh nhất của t main là khiên nào thế|author=Lord Voldermord}} Bên bản LN thì có cái khiên Soul cũng k...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.