FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 11:02, ngày 14 tháng 9 năm 2019YUGI-OH510 (tường | đóng góp)‎ . . (239 byte) (+239)‎ . . (Created page with "Kanji của Imagine Breaker là Ảo Tưởng Sát, tức Đập tan/Hủy diệt Ảo tưởng. Trong tiếng Việt thì "ảo ảnh" và "ảo tưởng" là hai từ có ng...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.