FANDOM

.Kuno

biệt danh Hard boileD

  • Nghề nghiệp của tôi là Dịch giả
  • Tôi là Nam