FANDOM

Phiên bản vào lúc 06:46, ngày 17 tháng 8 năm 2016 do Ashellas (tường | đóng góp) sửa đổi

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
| Tường tin nhắn:Ashellas

Thời buổi kinh tế khó khăn, nợ nần chồng chất, gia đình đổ vỡ.... Ashellas has stop working....

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.