FANDOM

(Khác biệt giữa các bản) | Tường tin nhắn:Avianhope
 
(Không hiển thị 16 phiên bản của 2 thành viên ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
[[File:Placeholder|thumb|220px]]
 
   
Mem mới của Sonako, chính thức tiếp quản PJ Leviathan of the Covenant.
+
Account này đã bị ăn ban FANDOM đi tuần tra lúc mình đăng ảnh nóng. :)
   
Nick facebook: Hy Nguyen Quang
+
Account mới [[ User: MurakamiAvianHope | MurakamiAvianHope ]]
 
Status: Alive and Healthy.
 
 
Đôi lời về bản thân: No comment 
 
 
==My favorite pages==
 
 
* Add links to your favorite pages on the wiki here!
 
* Favorite page #2
 
* Favorite page #3
 

Bản hiện tại lúc 00:19, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Account này đã bị ăn ban vì FANDOM đi tuần tra lúc mình đăng ảnh nóng. :)

Account mới MurakamiAvianHope

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.