(Không hiển thị 15 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
[[File:Placeholder|thumb|220px]]
 
   
  +
Account này đã bị ăn ban vì FANDOM đi tuần tra lúc mình đăng ảnh nóng. :)
Con hàng chính: Leviathan of the Covenant. (tiến độ thất thường - vì bản LN dài, rất dài.)
 
   
  +
Account mới [[ User: MurakamiAvianHope | MurakamiAvianHope ]]
Con hàng phụ: Amaryliss (Hàng phụ nhưng tiến độ đều hơn hàng chính)
 
 
Nick facebook: Hy Nguyen Quang
 
 
Status: Alive and Healthy.
 
 
Đôi lời về bản thân: No comment 
 
 
==My favorite pages==
 
 
* Add links to your favorite pages on the wiki here!
 
* Favorite page #2
 
* Favorite page #3
 

Bản hiện tại lúc 00:19, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Account này đã bị ăn ban vì FANDOM đi tuần tra lúc mình đăng ảnh nóng. :)

Account mới MurakamiAvianHope

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.