FANDOM

Phiên bản vào lúc 07:18, ngày 18 tháng 5 năm 2017 do Avianhope (tường | đóng góp) sửa đổi

| Tường tin nhắn:Avianhope

Mem mới của Sonako, chính thức tiếp quản PJ Leviathan of the Covenant.

Nick facebook: Hy Nguyen Quang

Status: Alive and Healthy.

Đôi lời về bản thân: No comment 

My favorite pages

  • Add links to your favorite pages on the wiki here!
  • Favorite page #2
  • Favorite page #3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.