Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Ava-sonako1.jpg

Tóm tắt tiểu sử[]

Tên: Huy

Giới tính: Nam

Thích anime, manga, từ đó tìm ra những light novel hay ở trên Sonako Wikia, gia nhập với mong muốn góp sức mình cho việc dịch novel trên Sonako :)

Project đang thực hiện: