FANDOM

Ava-sonako1

Tóm tắt tiểu sửSửa đổi

Tên: Huy

Giới tính: Nam

Thích anime, manga, từ đó tìm ra những light novel hay ở trên Sonako Wikia, gia nhập với mong muốn góp sức mình cho việc dịch novel trên Sonako :)

Project đang thực hiện:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.