FANDOM

Claudius1996

biệt danh Trần Hiếu Nhân

  • Tôi sống tại Đồng Tháp, Việt Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 7 16
  • Nghề nghiệp của tôi là Học Việc
  • Tôi là Nam