FANDOM

Phiên bản vào lúc 15:00, ngày 13 tháng 5 năm 2014 do DDeath (tường | đóng góp) sửa đổi

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
| Tường tin nhắn:DDeath

-Vol 2:

+Chap 5: Hoàn thành.

-Vol 3:

+Chap 1: Hoàn thành.

+Chap 2: Đang dịch.

+Chap 5: Hoàn thành.

+Chap 6: Hoàn thành.

+Chap 7: Hoàn thành.

...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.