Sonako Light Novel

Sửa đổi

Thành viên:DatWasAmazing

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 22: Dòng 22:
   
 
+ [[Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha.]]
 
+ [[Chichi wa Eiyuu, Haha wa Seirei, Musume no Watashi wa Tenseisha.]]
 
+ Một bộ nhạt nhẽo nào đấy nữa chăng?
 
 
+ Một bộ được minh họa bởi vị đại thần đã đưa Konpaku Youmu lên đỉnh Touhou Poll 2020.
 
   
 
Mệt :v
 
Mệt :v
  Đang tải biên tập