FANDOM

DatWasAmazing

biệt danh Amazing

  • Tôi sống tại TP.HCM
  • Tôi sinh ngày tháng 10 25
  • Nghề nghiệp của tôi là Sinh viên kiêm Dịch giả đủ thể loại
  • Tôi là Male
(Khác biệt giữa các bản) | Tường tin nhắn:DatWasAmazing
n
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[File:Sukuna shinmyoumaru touhou drawn by nr cmnrr 099c34de40434c91b473e420625e5fd9.png|thumb|220px|right]]
 
[[File:Sukuna shinmyoumaru touhou drawn by nr cmnrr 099c34de40434c91b473e420625e5fd9.png|thumb|220px|right]]
   
This is your user page. Please edit this page to tell the community about yourself!
+
Mình chỉ một fan Touhou bình thường thôi.
   
==My favorite pages==
+
Prj đang solo: Touhou Kourindou ~ Curiosities in Lotus Asia

Phiên bản lúc 09:05, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Sukuna shinmyoumaru touhou drawn by nr cmnrr 099c34de40434c91b473e420625e5fd9

Mình chỉ là một fan Touhou bình thường thôi.

Prj đang solo: Touhou Kourindou ~ Curiosities in Lotus Asia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.