FANDOM

Duong0810

biệt danh Solunar

  • Tôi sống tại HN (Hà Nội, Hà Nam, Hoài Nhơn,... your choice)
  • Tôi sinh ngày tháng 10 8
  • Nghề nghiệp của tôi là Đợi thời
  • Tôi là Male
Phiên bản vào lúc 13:40, ngày 1 tháng 11 năm 2014 do Duong0810 (tường | đóng góp) sửa đổi

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
| Tường tin nhắn:Duong0810
Captain unmasked by alexiuss-d3acvkw
  • Quê quán: Gần không gần, xa không xa.
  • Sở thích: Nghiên cứu (I want to dissect you!), vũ khí (Walk softly and carry a big gun), và văn hoá (nothing like 8 million gods).
  • Vị trí hiện tại: Unknown, Earth.
  • Bounty: 49 Belly (thậm chí còn thấp hơn của Chopper).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.