FANDOM

GVN.Chaos

biệt danh GVN-Chaos

  • Tôi sống tại Hà Nội
  • Tôi sinh ngày tháng 5 2
  • Tôi là Male

Sau khi dịch xong OreImo cho baka-tsuki, giờ quay về làm volume 12 cho người Việt đọc. Mong được các bạn ủng hộ :)

My favorite pagesSửa đổi

  • Add links to your favorite pages on the wiki here!
  • Favorite page #2
  • Favorite page #3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.