FANDOM

HoctroHOLMES

biệt danh vật chất tối

  • Tôi sống tại Sài Gòn
  • Tôi sinh ngày tháng 4 6
  • Nghề nghiệp của tôi là học sinh
  • Tôi là nam

Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.