Mình muốn trải nghiệm cảm giác đọc và dịch Light Novel nên tham gia.

Mình là 1 học sinh bình thường, học trong 1 ngôi trường bình thường và sống 1 cuộc sống bình thưong.

Sở thich: đọc manga, xem anime, nghe vocaloid, tìm hiêu cái mới.

Mình vào đây do có ông anh bảo rảnh thì ngồi dịch novel đi...

Vậy nên xin các bạn giúp đỡ !!!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.