FANDOM

KohakuAmbrosia

biệt danh KohakuAmbrosia

  • Tôi sinh ngày tháng 11 22
  • Nghề nghiệp của tôi là Freelancer Translator, Neet.
  • Tôi là Female

Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.