FANDOM

Ngocmunghy

  • Tôi sống tại Hưng Yên
  • Tôi sinh ngày tháng 2 9
  • Nghề nghiệp của tôi là Student of Hust
  • Tôi là Male (100%)