FANDOM

Là 1 author, giờ chuyển hướng sang làm editor.

Đang cố gắng xuất hiện ở nhiều nơi nhất có thể :3

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/Psyka_CWG

Sở thích: Nghe nhạc, gặm sách và viết truyện, edit lightnovels...

Hân hạnh làm quen

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.