FANDOM

SK.TDT9x

  • Tôi sống tại Hà Nội
  • Tôi sinh ngày tháng 9 3
  • Nghề nghiệp của tôi là 12T1, THPT Thăng Long
  • Tôi là Nam :)