Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Project 84 Background.jpg

  • Bot thực hiện công việc dọn dẹp chỉnh sửa cần tốc độ cao trên Sonako.
  • Dưới quyền điều khiển của Thiên Triều và những người bạn
  • Mọi thắc mắc về việc chỉnh sửa của bot này hãy liên hệ với những người có thẩm quyền
Advertisement