FANDOM

Phiên bản vào lúc 10:44, ngày 7 tháng 7 năm 2016 do Dai ca superman (tường | đóng góp) sửa đổi

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
| Tường tin nhắn:Sonako Bot
Project 84 Background
  • Bot thực hiện công việc dọn dẹp chỉnh sửa cần tốc độ cao trên Sonako.
  • Dưới quyền điều khiển của Thiên Triều và những người bạn
  • Mọi thắc mắc về việc chỉnh sửa của bot này hãy liên hệ với những người có thẩm quyền
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.