FANDOM

Sturer Emil

biệt danh Vũ Việt Anh

  • Tôi sống tại Viet Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 3 18
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Male