FANDOM

Superbanga

biệt danh Long

  • Tôi sống tại Hanoi
  • Tôi sinh ngày tháng 12 1
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Male
Phiên bản vào lúc 17:37, ngày 27 tháng 1 năm 2016 do Wikia (tường | đóng góp) sửa đổi

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
| Tường tin nhắn:Superbanga

This is your user page. Please edit this page to tell the community about yourself!

My favorite pagesSửa đổi

  • Add links to your favorite pages on the wiki here!
  • Favorite page #2
  • Favorite page #3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.