FANDOM

Vqtrung1997

biệt danh Frost Hydra

  • Tôi sống tại Bình Dương
  • Tôi sinh ngày tháng 11 2
  • Nghề nghiệp của tôi là Sinh viên
  • Tôi là Nam