FANDOM

Zharyz112

biệt danh Eugeo

  • Tôi sống tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
  • Tôi sinh ngày tháng 9 30
  • Nghề nghiệp của tôi là Sinh viên