FANDOM


 
(Không hiển thị 3 phiên bản của 2 thành viên ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
Các bạn có thể liên lạc mình qua FB , do mình ít check message ở Sonako
 
Các bạn có thể liên lạc mình qua FB , do mình ít check message ở Sonako
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007106924914 (clone, dùng để chat)
+
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005359989419
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005359989419

Bản hiện tại lúc 02:14, ngày 20 tháng 5 năm 2017

Các bạn có thể liên lạc mình qua FB , do mình ít check message ở Sonako

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005359989419

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.