n (Wikia moved page Message Wall Greeting:Lolicon-er to Message Wall Greeting:Shiratori Kanae: Automatically moved page while renaming the user "Lolicon-er" to "Shiratori Kanae")
Thẻ: sourceedit
 
Dòng 2: Dòng 2:
   
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005359989419
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005359989419
 
Sumireko 07:28, July 7, 2016 (UTC)
 

Bản hiện tại lúc 02:14, ngày 20 tháng 5 năm 2017

Các bạn có thể liên lạc mình qua FB , do mình ít check message ở Sonako

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005359989419

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.