(Created page with "còn làm chứ. Chỉ là bên này hơi đìu hiu nên tui hay active bên hako, chat chit bên đó nhìu hơn.")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
còn làm chứ. Chỉ là bên này hơi đìu hiu nên tui hay active bên hako, chat chit bên đó nhìu hơn.
 
còn làm chứ. Chỉ là bên này hơi đìu hiu nên tui hay active bên hako, chat chit bên đó nhìu hơn.
  +
ps: tết này đăng nhiu nhé.

Bản hiện tại lúc 02:39, ngày 20 tháng 1 năm 2020

còn làm chứ. Chỉ là bên này hơi đìu hiu nên tui hay active bên hako, chat chit bên đó nhìu hơn. ps: tết này đăng nhiu nhé.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.