FANDOM


Được rồi, mình đang dưới mộ, cậu lại gọi mình lên làm gì?

1. Ừm... Hình như bình luận của mình là từ... tháng 11 năm ngoái?

2. Ý mình bảo lúc Satou đấu với con lợn kia có dùng đến danh hiệu Hero (Anh hùng) ấy, chứ không dính gì đến Mưa Thiên Thạch hết. Cậu hiểu lầm thì tội nghiệp mình lắm ạ :v

3. Và đừng nói thế, mình khóc mất =))))

Spare4

...Giờ mình lại xuống dưới nhé =))

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.