FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 14:20, ngày 31 tháng 10 năm 2017Liaruu (tường | đóng góp)‎ . . (164 byte) (+164)‎ . . (Created page with "{{quote|text=115.78.230.229 đã viết: đúng là Med khó mua chuộc thật :v|author=115.78.230.229}} Mua chuộc Med dễ thôi... ...Chìa, Mông, Ra =)))")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.