FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 13:51, ngày 23 tháng 6 năm 2017Avianhope (tường | đóng góp)‎ . . (206 byte) (+206)‎ . . (Created page with "Mình có dịch một số tên riêng và để tên gốc bên eng trong ngoặc, bạn nào đọc không ổn có thể cho một cái tên thay thế, nếu mình thấy...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.