FANDOM


bên mình luôn hoan nghênh người mới cơ mà bạn cần làm test trước để xem bạn đáp ứng được yêu cầu không :v

Bạn có thể xem thêm qua ở đây, có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình :v

https://sonako.fandom.com/vi/wiki/Sonako_Tuy%E1%BB%83n_qu%C3%A2n

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.