FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 13:31, ngày 16 tháng 7 năm 2017Liaruu (tường | đóng góp)‎ . . (157 byte) (+157)‎ . . (Created page with "@Siv: Mối tình của mình với Med cũng giống giữa con gà trong chuồng với người nuôi ấy. <s>Mình là con gà trong chuồng nhé</s>.")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.