FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 12:22, ngày 30 tháng 12 năm 2017Liaruu (tường | đóng góp)‎ . . (477 byte) (+477)‎ . . (Created page with "Có nhiều cách hiểu, nhưng đại loại là như một loại osin sai làm chuyện lặt vặt như chiến đấu, nấu cơm, rửa chén, etc... :v để làm ki...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.