FANDOM


Có nhiều cách hiểu, nhưng đại loại là như một loại osin sai làm chuyện lặt vặt như chiến đấu, nấu cơm, rửa chén, etc... :v để làm kiểng, thú nuôi, hay ôm ngủ gì đó cũng được (Điển hình là Pina, pet của Silicon trong Sword Art Offline) nói là nô lệ cũng chẳng khác gì mấy =)))

Muốn dark hơn tí xíu thì xem ở Wiki TM chẳng hạn: http://vi.typemoon.wikia.com/wiki/Khi%E1%BB%83n_S%E1%BB%A9_Linh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.