FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 17:20, ngày 30 tháng 12 năm 2017Liaruu (tường | đóng góp)‎ . . (428 byte) (+428)‎ . . (Created page with "{{quote|text=SivHD ft MaRin đã viết: Chộ ôi, hiện hồn lên trả lời cho mềnh luôn :3 :3 nhớ quá :3 giờ sao rồi, học hành ổn chứ?|author=SivHD...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.