FANDOM


(Created page with "baka-tsuki là một trang dịch lớn và tập hợp dẫn nguồn nhiều bản dịch từ các nhóm nhỏ khác. Bạn có thể check thử trang novelupdates, đây l...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
baka-tsuki là một trang dịch lớn và tập hợp dẫn nguồn nhiều bản dịch từ các nhóm nhỏ khác. Bạn có thể check thử trang novelupdates, đây là nơi cập nhật tiến trình các bản dịch của các nhóm lớn nhỏ (cả baka-tsuki cũng có trong này) với novel từ nhiều nước: Trung, Philipin, Nhật, Việt, Hàn,... nhưng nên nhớ, nó chỉ là trang tập hợp nguồn dẫn, không phải nguồn và không phải là một nhóm dịch.
 
baka-tsuki là một trang dịch lớn và tập hợp dẫn nguồn nhiều bản dịch từ các nhóm nhỏ khác. Bạn có thể check thử trang novelupdates, đây là nơi cập nhật tiến trình các bản dịch của các nhóm lớn nhỏ (cả baka-tsuki cũng có trong này) với novel từ nhiều nước: Trung, Philipin, Nhật, Việt, Hàn,... nhưng nên nhớ, nó chỉ là trang tập hợp nguồn dẫn, không phải nguồn và không phải là một nhóm dịch.
  +
 
Ngoài ra nếu bản muốn kiếm bản dịch eng hay việt thì chỉ cần copy paste tên romanji của novel vào google thêm vào cuối dòng chứ translation/bản dịch là ra ngay thôi.
 
Ngoài ra nếu bản muốn kiếm bản dịch eng hay việt thì chỉ cần copy paste tên romanji của novel vào google thêm vào cuối dòng chứ translation/bản dịch là ra ngay thôi.
  +
 
Còn việc không full thì tại dịch giả chưa dịch hết hay drop/stall rồi thì chưa full thôi.
 
Còn việc không full thì tại dịch giả chưa dịch hết hay drop/stall rồi thì chưa full thôi.

Bản hiện tại lúc 03:18, ngày 19 tháng 8 năm 2018

baka-tsuki là một trang dịch lớn và tập hợp dẫn nguồn nhiều bản dịch từ các nhóm nhỏ khác. Bạn có thể check thử trang novelupdates, đây là nơi cập nhật tiến trình các bản dịch của các nhóm lớn nhỏ (cả baka-tsuki cũng có trong này) với novel từ nhiều nước: Trung, Philipin, Nhật, Việt, Hàn,... nhưng nên nhớ, nó chỉ là trang tập hợp nguồn dẫn, không phải nguồn và không phải là một nhóm dịch.

Ngoài ra nếu bản muốn kiếm bản dịch eng hay việt thì chỉ cần copy paste tên romanji của novel vào google thêm vào cuối dòng chứ translation/bản dịch là ra ngay thôi.

Còn việc không full thì tại dịch giả chưa dịch hết hay drop/stall rồi thì chưa full thôi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.